دستیار هوشمند اپل به تبعیض علیه چین متهم شد

به ادعای کاربران چینی، دستیار هوشمند اپل در بازی‌های المپیک تعداد مدال‌های این کشور را به‌درستی اعلام نکرده و اولویت را به آمریکا با تعداد مدال یکسان داده است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که دستیار هوشمند اپل موسوم به سیری هفته گذشته حین برگزاری بازهای المپیک توکیو سبب نارضایتی کاربران چینی شده است؛ […]