عمق بزرگ‌ترین دریای تایتان ممکن است به بیش از ۳۰۰ متر برسد

براساس جدیدترین تحلیل از داده‌های فضاپیمای کاسینی، عمق بزرگ‌ترین دریاچه‌ی متانی سطح زحل به بیش از ۳۰۰ متر می‌رسد. این کشف افق‌های اکتشافی جدیدی به‌روی دانشمندان باز خواهد کرد. حاصل مأموریت حماسی کاسینی در سیاره‌ی زحل، داده‌های علمی ارزشمندی بود که با گذشت بیش از سه سال از پایان مأموریت، اطلاعات مفیدی از آن‌ها استخراج […]