توافق تاریخی گروه 7 برای افزایش مالیات غول های فناوری

امروز کشورهای گروه 7 توافق کردند که حداقل مالیات برای کشورهای چند ملیتی را افزایش داده و به 15 درصد برسانند. وزرای اقتصادی هفت کشور پیشرو جهان در نشستی که در لندن برگزار شد، این تصمیم را اتخاذ و هدف از آن را حفظ فضای رقابتی و البته کمک به اقتصاد کشورهایی که از شیوع […]