مایکروسافت: بیلد‌های کانال Dev ویندوز ۱۱ ناپایدار می‌شوند

با شروع توسعه‌ نسخه بعدی ویندوز ۱۱، مایکروسافت به کاربران کانال Dev درباره پایدارنبودن بیلد‌های بعدی این کانال هشدار داده است. ویندوز ۱۱ تقریبا در مرحله پایانی توسعه خود قرار دارد و مایکروسافت باید به‌زودی ویندوز ۱۱ را برای OEMها و کاربران سراسر جهان دردسترس قرار دهد. چند روز قبل، مایکروسافت اولین‌بار فایل ISO ویندوز ۱۱ […]