رامبراند چگونه افکار و احساسات خود را با سلف‌پرتره‌‌هایش بیان کرد؟

رامبراند از معدود هنرمندانی است که سلف‌پرتره‌های متعددی خلق کرده است؛ اما آیا هدف یا رازی پشت ۸۰ خودنگاره‌ی رامبراند مخفی شده است؟ تعداد کمی از هنرمندان بزرگ می‌توانند مانند رامبراند مجموعه‌کاری متنوع خود را به‌رخ بکشند. رامبراند نه‌تنها برخی از پرتره‌های گروهی مهم‌ عصر طلایی هلند مانند «گشت شبانه» و «کلاس تشریح دکتر نیکولاس […]