واکسیناسیون کرونا در بوتان چگونه از بیشتر کشورها پیشی گرفت

کشور هیمالیایی کوچک بوتان با وجود انزوا از جهان، تاکنون بیش از ۶۰ درصد از جمعیت تقریبا ۷۵۰ هزار نفری خود و حتی ساکنان دوردست‌ترین مناطق کشور را واکسینه کرده است. ناحیه‌ی لونانا در بوتان حتی طبق معیارهای این کشور هیمالیایی محصور در خشکی، دورافتاده محسوب می‌شود. لونانا ناحیه‌ای تقریبا دو برابر تهران را پوشش می‌دهد، […]