به‌نظر می‌رسد عفونت‌های اومیکرون خفیف‌تر باشند

درحالی‌که یافته‌های چند مطالعه از خفیف‌تر بودن عفونت اومیکرون خبر می‌دهند، احتمالا میزان بستری‌شدن در بیمارستان به‌علت قدرت انتقال بالای این گونه افزایش پیدا خواهد کرد. سه گروه جداگانه از دانشمندان در دو قاره دریافته‌اند که عفونت‌های اومیکرون بیشتر از گونه‌های قبلی ویروس کرونا منجر به بیماری خفیف می‌شوند. نتایج جدید باعث ایجاد این امیدواری […]