خرید مستقیم سوغات شمال با بهترین قیمت و کیفیت

مدل بالیاژ نسکافه ای و فرمول ترکیب آن

بالیاژ مو روش و یکی از سبک های رنگ مو می باشد کهبا استفاده از دست به صورت آزاد و بدون استفاده از فویل انجام می شود. به این صورت که رنگ را بر روی قسمتی از موها بزنید و با شیبی آرام از تیره به روشن، به طرف ته مو می رود. انجام این […]