خرید مستقیم سوغات شمال با بهترین قیمت و کیفیت

گوگل استودیوهای بازی‌سازی خود را تعطیل می‌کند؛ آیا استادیا به پایان راه رسید؟

گوگل اعلام کرد که دو استودیوی بازی‌سازی خود را تعطیل می‌کند و قصد ندارد برای سرویس استادیا بازی انحصاری بسازد. به گزارش TheVerge، گوگل استودیوهای بازی‌سازی خود را تعطیل می‌کند. این استودیوها قرار بود برای سرویس استادیا به‌صورت انحصاری بازی تولید کنند. گوگل اعلام کرد که به‌ جای اینکه خود برای استادیا بازی تولید کند، […]