خرید مستقیم سوغات شمال با بهترین قیمت و کیفیت

پژوهشگران راهکار نوینی برای بازیافت پنل‌های خورشیدی پیشنهاد کردند

اخیرا پژوهشگرانی از دانشگاه ایالتی آریزونا یکی از مشکلات اصلی‌ حوزه‌ی انرژی خورشیدی را حل کرده‌اند. چه باید بر سر پنل‌های خورشیدی از کارافتاده بیاوریم؟ انرژی خورشیدی از کلید‌های اصلی حل معضل تغییرات اقلیمی است؛ اما برای اینکه این فناوری پایدار تلقی شود، باید قابلیتِ بازیافت داشته باشد. متأسفانه امروزه وقتی پنل خورشیدی به مرحله‌ای […]